علامه حسن زاده آملی:

علامه حسن زاده آملی:

گاهی سؤال پیش می آید ،خدایی که احسن الخالقین است،
چرا فرزندان اینگونه متولد میشوند؟؟
گاهی بیمار و گاهی ناقص؟؟!!

حرف در پدر و مادر است،
حرف در خوراک و اوقات است ،
حرف در معلم نداشتن و مطلب نشنیدن است.
حرف در فقط اطفای شهوت حیوانی است .
نکاح برای اطفای شهوت حیوانی نیست !
 نکاح برای انشاء صورت انسانی است !

....عزیزان من"
خود را به دست روحانیون اصیل که مودب ( ادب آموز ) هستند بسپارید که از خود حرفی ندارند ،
 حرف آفریدگار و خدا و پیامبرتان را در شما پیاده می کنند.
و اینکه اشکالی در تولد فرزند می
بینید ، برای این است که حرف نشنیدید !

نقل خاطره از علامه:

مرد و زنی با پسر ۵۱ – ۴۱ ساله خود به قم آمدند و گفتند:
 این پسر به سردرد مبتلاست و پزشکان قادر به درمان نبودند ،آوردیم خدمت شما !

سؤال کردم از پدر و مادر :
 این فرزند عزیز از چه زمانی سر دردش شروع شده؟
مادر پاسخ داد :
از همان ابتدای بچگی شروع شد .
پرسیدم :
نوسان هم دارد دردش یا همیشه یکسان است ؟
مادر گفت :
بلی آقا هر وقت اول ماه شده درد سرش بیشتر می شود !
پس با اجازه مادر،
پدر را به اتاقی دیگر بردم و در خلوت از او پرسیدم :
 آقا این ساعت مچ شما ،دین دارد یا بی دین است ؟
 برنامه دارد یا ندارد ؟
 برای کوک کردن و باز کردنش و … ؟؟
گفت : بله آقا ، حساب و کتاب دارد .
گفتم : آفرین این ساعت را ساعت ساز درست کرده که برنامه داشته ،
آن طیاره که در آسمان پرواز میکند
،کشتی که در آب حرکت میکند و … همگی دارای دین و برنامه هستند یک آن از دینش غافل شود ، سقوط میکند طیاره
و غرق می شود آن کشتی !
کدام صنعت است که بی دین باشد ؟
مگر این مردم قطرات نطفه نبوده اند؟
فلینظر الانسان مم خلق؟
در ادامه گفتم :
 شما هیچ موجودی را بی دین پیدا نمی کنید !
میشود این همه که ساخته این نطفه ها هستند دین و برنامه داشته باشند
و خود این نطفه ها دین نداشته باشند؟؟ !!
این فرزند شما که صرع دارد،بی دینی او را مبتلا کرده !
 دین داری تنها به نماز و روزه و … نیست !
 دین را باید در شئون زندگی پیاده کرد .
امام صادق ( ع ) فرمودند :
 اگر نطفه هنگام هلال ماه
 ( شب اول ، شب دوم و سوم ماه )
منعقد شود ،
فرزند به بیماری صرع مبتلا میشود و علاج شدنی نیست !

[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 01:04 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]