به پیری رسم و توبه کنم

آیت الله مجتهدی(ره):

از آن هایی مباش که با آرزوی دراز توبــه خود را عقـ↷ـب انداختند.

«گفتم که به پیری رسم و توبه کنم
آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد»

[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 12:17 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]