ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

 

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی ؟
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ(مولوی)

[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 12:00 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]