نماز اول وقت

نماز اول وقت چكشی است بر سر نفس
از وقتش كه گذشت می شود
چكشی بر سر نماز ...

[ سه شنبه 21 دی 1395  ] [ 02:27 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]