یا رفیق من لا رفیق له

 

خدا آن حس زیباییست
که در تاریکی صحرا ،
زمانی که هراس مرگ
می دزدد سکوتت را... یکی همچون
نسیم دشت می گوید:
کنارت هستم ای تنها
و دل آرام می گیرد .....


یا رفیق من لا رفیق له

[ جمعه 17 دی 1395  ] [ 05:27 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]