صلوات گناهان را ریشه کن میکند.

 

امام رضا علیه السلام:

هر که نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیاردرود فرستد، زیرا صلوات گناهان را ریشه کن میکند.
میزان الحکمه4-ص301

[ جمعه 17 دی 1395  ] [ 05:24 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]